IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva

Poslovni načrt

Gradivo Poslovni načrt - priročniki

Gradivo Poslovni načrt - video

Predstavitev - Tovarna podjemov

Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru

 

CILJI in AKTIVNOSTI INKUBATORJA
-nuditi storitve/programe za podjetnike začetnike
-organizirati dogodke (izobraževanja, promocija,..)
-poglabljati sodelovanje z/s:
•drugimi podpornimi institucijami
•fakultetami UM in drugimi univerzami
•gospodarstvom
•partnerji iz tujine


Prenesi cel PDF dokument tukaj.

Kako ustanoviti s.p.

Povabilo k sodelovanju na petih dnevih slovenskih svetovalnih središč

Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: podjetnik) kot fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Bistveno torej je, da mora opravljati gospodarsko dejavnost trajno, samostojno in s pridobitnim namenom. Podjetnik je lahko le posamezna fizična oseba. Zakon mu ne prepoveduje opravljanja dejavnosti poleg redne zaposlitve.

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Za začetek delovanja ne potrebuje ustanovitvenega kapitala. Postopek pridobitve statusa samostojnega podjetnika se začne pri upravni enoti, ki izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. Podjetniki, ki naj bi opravljali obrtno dejavnost, so dolžni pridobiti na območni obrtni zbornici še obrtno dovoljenje. Ugotovitveno odločbo in obrtno dovoljenje se priloži priglasitvenemu listu, ki ga je potrebno dostaviti na davčni urad. Po opravljeni priglasitvi lahko samostojni podjetnik začne opravljati priglašeno dejavnost. Za obveznosti iz poslovanja odgovarja s celotnim premoženjem, tudi z osebnim.

Ob začetku opravljanja dejavnosti lahko samostojni podjetnik zavede v register osnovnih sredstev vsa osnovna sredstva, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti: nepremičnine, opremo, obratna sredstva ipd., ne glede na to da jih je pridobil kot fizična oseba - občan. Če bi ob začetku poslovanja sestavili premoženjsko bilanco (bilanco stanja), bi evidentirali vse prineseno premoženje med sredstva in obveznosti do virov sredstev v dobro lastniškega računa (po obstoječi zakonodaji otvoritvena bilanca ni predpisana). Od tako evidentiranih osnovnih sredstev in ob njihovi uporabi za dejavnost podjetnik obračunava amortizacijo.

Strokovna izobrazba

Strokovna izobrazba je posebej predpisana samo za opravljanje določenih del v nekaterih gospodarskih dejavnostih (npr. trgovina, gostinstvo, turizem).

Značilnosti s.p.

Ni ustanovnega kapitala.

Hitra in preprosta ustanovitev prek spleta.

Primerna oblika za podjetnike začetnike, ki v začetku svoje poti ne pričakujejo velikih dobičkov.

Progresivna obdavčitev, ki velja za samostojnega podjetnika ni primerna za velike dobičke.

Ni ločenosti premoženja, podjetnik odgovarja z vsem svojim imetjem. S.p. ni pravna oseba.

 

Prenesi cel PDF dokument: kako-ustanoviti-sp.pdf

 

Kaj mladim podjetnikom ponuja slovensko podjetniško okolje?

Programi za pomoč podjetnikom

  1. finančna pomoč,

  2. usposabljanja / mentorstvo,

  3. informiranje in svetovanje,

  4. mreženje.

 

Prenesi cel PDF dokument tukaj.

 
Izdelava strani | Piškotki