TVŽU za upokojence

DOBIMO SE NA TOČKI

Ste vedeli, da v prostorih Društva upokojencev Maribor-Center na Slomškovem trgu 5 že eno leto deluje Točka VŽU za upokojence? Ne?  Ste pa zagotovo že slišali za brezplačne tečaje računalništva za upokojence ali pa ste se morebiti tečaja celo udeležili. Da, to je vaša točka vseživljenjskega učenja, ki  deluje v okviru Centra vseživljenjskega učenja zgornje podravske regije (CVŽU). Nosilec projekta je Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, operacijo pa financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, zato so vse dejavnosti na točkah za uporabnike brezplačne.

S  svetovalkama v projektu CVŽU smo se pogovarjali o delovanju Centra VŽU in točkah VŽU (vseživljenjskega učenja).

 Koliko točk VŽU deluje v okviru Centra VŽU?

V zgornje podravski regiji deluje 16 točk VŽU, od teh kar 7 v Mariboru. Točke delujejo še v Hočah, Lenartu, Šentilju v Slovenskih goricah, Lovrencu na Pohorju, Selnici ob Dravi, Pragerskem, Slovenski Bistrici, Makolah in Poljčanah.

 Ali lahko točko obišče vsakdo? Komu so točke VŽU pravzaprav namenjene?

Točke so namenjene vsem občanom zgornje podravske regije ne glede na starost, izobrazbo, status in spol. K nam prihajajo upokojenci, brezposelni, zaposleni, invalidi, mladi na vzporedni poti, osipniki, Romi in odrasli udeleženci izobraževanja. Res pa je, da se točke med seboj razlikujejo. Ker delujejo v okviru zelo različnih ustanov, je tudi njihova ponudba izjemno pestra in raznolika. Poudarek je na vsebinah iz splošnega uporabnega znanja, kot so tehnike uspešnega učenja, znanja za obvladovanje stresa, osveščanje o zdravem načinu življenja, motivaciji in pozitivni samopodobi, osnovnih računalniških znanjih, kreativnosti v najširšem pomenu besede, osnovnih znanjih iz podjetništva ipd.

 Zakaj svetujete upokojencem, da obiščejo točko VŽU za upokojence?

Na točki lahko izvedo kje se lahko izobražujejo in kakšne vsebine ponujajo posamezne izobraževalne organizacije. Na točki imamo računalnik in določena učna gradiva (CD-je) in uporabnik ima  možnost samostojnega učenja (na primer tujega jezika) ob podpori mentorja. Občasno organiziramo tudi  brezplačne skupinske učne delavnice. Trenutno zbiramo kandidate za delavnico klekljanja in izdelovanja krpank (patchwork) ter računalniške tečaje.

O drugih izobraževalnih ali prostočasnih aktivnostih v okolju vam bomo z veseljem svetovali v Svetovalnem središču na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi tel. 234 11 34. Za podrobnejše informacije o aktivnostih na točki za upokojence pa pokličite tel. 234 11 11.

 

Letak pridobite TUKAJ.

 (http://www.zdus-zveza.si/index.php/drutva-upokojencev )

Izdelava strani | Piškotki