Točke VŽU

TOČKA 1: RASG d.o.o. Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, Lenart

TOČKA 2: Društvo upokojencev Maribor – Center, Slomškov trg 5, Maribor

TOČKA 3: Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Maribor (točka za Rome)

TOČKA 4: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Maistrova ul. 5, Maribor

TOČKA 5: Dom invalidskih društev, Trubarjeva ulica 15, Maribor

TOČKA 6: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Pobreška cesta 20, Maribor

TOČKA 7: Knjižnica Hoče, Sršakova 2, Hoče

TOČKA 8: Knjižnica Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih goricah

TOČKA 9: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8,  Lovrenc na Pohorju

TOČKA 10: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi

TOČKA 11:  Društvo upokojencev Pragersko, Kolodvorska ul. 11, Pragersko

TOČKA 12:  Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 22, Slovenska Bistrica

TOČKA 13: Občina Makole, Makole 42, Makole

TOČKA 14: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane

TOČKA 15: Inštitut za raziskovanje podjetništva, Svetozarevska ul. 6, Maribor

TOČKA 16: Štajerska Gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, Maribor

 

TOČKA 5: Dom invalidskih organizacij

 

Nosilec Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA: (http://www.center-rcv.org/index.php?id=60 )

TOČKA 6: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (http://www.center-rcv.org/index.php?id=64 )

TOČKA 7: Knjižnica Hoče (http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=298 )

TOČKA 8: Knjižnica Šentilj (http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=105 )

TOČKA 9: Občina Lovrenc na Pohorju (http://www.lovrenc.si/ )

TOČKA 10: Občina Selnica ob Dravi (http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/ )

 

Nosilec Ljudska univerza Slov. Bistrica: (http://www.lu-sb.si/ )

TOČKA 11: Pragersko

TOČKA 12: Ljudska univerza Slovenska Bistrica (http://www.lu-sb.si/ )

TOČKA 13: Makole

TOČKA 14 : Poljčane

TOČKA 15: IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva (http://www.tovarnapodjemov.org/ )

TOČKA 16: Štajerska gospodarska zbornica (http://www.stajerskagz.si/ )
Izdelava strani | Piškotki