DRP

Računalniško in digitalno opismenjevanje v Slovenskih Goricah

Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. – Izobraževalni center Slovenske gorice je bila na Javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport uspešna s prijavo projekta Računalniško in digitalno opismenjevanje z imenom Računalnik, naš nujni pripomoček. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Višina stroškov sofinanciranja znaša 15.600,00 EUR, zaradi tega je računalniško usposabljanje za udeležence brezplačno. Cilj izobraževanja je usposobiti odrasle iz območja UE Lenart za samostojno uporabo računalnika v vsakdanjem življenju in poklicu, spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi ter usposobiti odrasle za iskanje, izbiranje in uporabljanje informacij.

Izobraževanje v prvi skupini se je pričelo 07.03.2011, predviden zaključek v zadnji skupini je v letu 2013.

Kontaktna oseba: Alenka Špes (Izobraževalni center), 02/ 720 78 88

Izdelava strani | Piškotki