Center vseživljenskega učenja Zgornje Podravske regije

Dejavnost na novo vzpostavljenega Centra vseživljenjskega učenja, katerega nosilec je Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, zajemal raznolike dejavnosti informiranja, svetovanja in samostojnega učenja odraslih ter inovativne pristope s tega področja. Dejavnost svetovalnega središča se izvaja v obliki osnovne dejavnosti na sedežu kot tudi na šestih dislociranih enotah. Ker je oranje ledine vseživljenjskega učenja težka naloga v manjših lokalnih okoljih, smo si ob tem zamislili še podprojekt mobilne svetovalne službe. V sklopu drugih dejavnosti Centra izvajamo še promocijo preko t.i. svetovalnega kotička v mesečniku Gospodarski izzivi, ki ga izdaja Štajerska gospodarska zbornica. Tretji izziv v sklopu specifičnih dejavnosti pa je izvajanje poglobljene oblike skupinskega svetovanja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor.

Drugi pomemben del dejavnosti, ki jih v sklopu storitev CVŽU izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, so t.i. točke vseživljenjskega učenja, ki so vzpostavljene na novo. Ker smo javni zavod za izobraževanje odraslih namenjamo posebno pozornost najboljt občutljivim in ranljivim ciljnim skupinam, to so: osipniki oz. mladi na vzporedni poti; priseljenci in Romi; invalidi in odrasli s posebnimi potrebami ter tudi starejši odrasli.

Poleg AZM LU sodelujejo v projektu še štiri organizacije: Ljudska univerza Slovenska Bistrica; IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva; Štajerska gospodarska zbornica in Regionalni sklad dela Podravje. Skupaj s partnerskimi organizacijami smo vspostavili kar 16 Točk vseživljenjskega učenja. Njihov cilj je povečevanje vključenosti prebivalstva v različne oblike neformalnega učenja. Točke so namenjene 230 000 prebivalcem zgornje podravske regije.
Izdelava strani | Piškotki