Začetni in nadaljevalni tečaj računalništva za invalide (2010)

Gradivo Začetni in nadaljevalni računalniški tečaj za invalide (Zoran Petrovič)

 


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter javnega razpisa za izbor projektov: »Javni razpis z centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva. Projekt je sofinanciran iz javnih virov.

Izdelava strani | Piškotki