Računalniški tečaj za invalide (2009)

Gradivo Računalniški tečaj za invalide 1, 2 (Zoran Petrovič)

 


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter javnega razpisa za izbor projektov: »Javni razpis z centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva. Projekt je sofinanciran iz javnih virov.

Izdelava strani | Piškotki